MARKETING CONSULT

หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ตลาด คือ

เข้าใจการตลาดเชิงลึก ตรงกลุ่มเป้าหมาย

MARKET ANALYSIS

การวิเคราะห์ตลาด

 

เป็นกระบวนการที่ช่วยธุรกิจตรวจสอบขนาดของตลาด เพิ่มการรับข้อมูลเชิงลึกกับตลาด

 

 

 

age.png
occup.png
sex.png
salary.png

occupation

SEX

AGE

SARALY

ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างแคมเปญการตลาดที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้จะช่วยวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์สำคัญในการประเมินคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเก่าหรือคู่แข่งใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยวัดปฏิกิริยาของคู่แข่งเมื่อเราปล่อยผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

เพราะการทราบถึงกลยุทธ์ จุดอ่อน และจุดแข็งของคู่แข่ง เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการทำธุรกิจรวมทั้งการช่วยก่อนทำการทดสอบตลาดก่อนทำการเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ส่วนการวิเคราะห์ตลาดจะช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบในการวิเคราะห์ตลาด

 • OVERVIEW:ภาพรวม
  ข้อมูลสถิติ, อัตราการเติบโต และแนวโน้ม

 • target market:
  ตลาดเป้าหมาย
  ลูกค้าคือใคร โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลประชากรที่สามารถนำมากำหนดเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น
  อายุ, เพศ, ระดับรายได้, และไลฟ์สไตล์

 • target SIZE:
  ขนาดของลาดเป้าหมาย
  ศักยภาพในการซื้อ และแรงจูงใจที่จะเรียกผู้ชม

 • RESEARCH market:
  วิจัยเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย
  รวบรวมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาด โดยศึกษาเนื้อหาเบื้องต้น ทั้งกระบวนการดำเนินการวิจัย, สถิติ ที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ตลาด

 • Competitive Analysis: การวิเคราะห์คู่แข่ง
  นอกจากวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้ว สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์คู่แข่ง จุดแข็งและจุดอ่อนของการแข่งขัน

ปัจจัยช่วยวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับมหภาค การวิเคราะห์ในระดับนี้เน้นดูองค์ประกอบภายนอกขององค์กรที่สร้างอิมแพ็คต่อผลงานในการทำการตลาด เช่น กลุ่มประชากร วัฒนธรรมของลูกค้า เป็นต้น

 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้มในระดับจุลภาค เน้นวิเคราะห์ปัจจัย มุมมอง และแผนการตลาดต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ เช่น พนักงานในบริษัทและการเข้าร่วมแคมเปญแต่ละครั้ง 

 • การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในปัจจุบัน และเป้าหมายของการทำการตลาด ในช่วงการวิเคราะห์กลยุทธ์นี้ นักการตลาดจะได้มีโอกาสดูว่า เป้าหมายทางการตลาดที่ใช้อยู่สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดที่ทำอยู่หรือไม่

เช็คลิสต์แต่ละปัจจัยในการวิเคราะห์ตลาด

สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

 • ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 • แบรนด์ เอมบาสเดอร์

 • ช่องทาง/สภาพแวดล้อมในการทำการตลาด

 • บริการและเครื่องมือในการทำการตลาด

สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

 • การวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SWOT analysis) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกและภายใน

 • คู่แข่ง

 • ปัจจัยด้านการเมือง สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและเศรษฐกิจ

 • สภาพแวดล้อมของผู้รับสาร

กลยุทธ์การตลาด

 • เป้าหมายทางธุรกิจ

 • แผน/กลยุทธ์ในการทำการตลาด

 • กลยุทธ์อื่น ๆ ในการทำการตลาด

การตลาด SEO

 • คีย์เวิร์ด

 • การติดอันดับแบบธรรมชาติ

 • CTR

 • Link profile / Domain authority

เว็บไซต์

 • ความเร็วในการแสดงแต่ละเพจ

 • ประสบการณ์ผู้ใช้

 • ทำดรรชนีได้

 • การออกแบบเว็บไซต์

การตลาดด้วยโซเชียลมีเดีย

 • เอ็นเกจเมนท์

 • การมีตัวตนทางสังคมออนไลน์

 • การสร้างอิมแพ็คให้กับอุตสาหกรรม

การตลาดแบบออฟไลน์

 • การตลาดแบบแนะนำทางธุรกิจ

 • การเข้าร่วมงานอีเวนท์

 • การร่วมมือกับสื่อ

Market analysis indicators

ตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ตลาด

ความต่อเนื่องและ 

ชื่อเสียงของแบรนด์

ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้า ปลูกฝังตัวตนแบรนด์ของเราให้ลูกค้ารับทราบ และ เชื่อ

คอนเวอร์ชันและ

ลูกค้าในอนาคต 

เป้าหมายสูงสุดในการทำการตลาด คือ  “การได้ลูกค้าในอนาคตและ

คอนเวอร์ชันที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต”

การมีส่วนร่วมของลูกค้า

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและแบรนด์

ศักยภาพและ

คุณภาพของตลาด

นักการตลาดจะต้องรู้ว่าจุดไหนที่ต้องการต่อยอด หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม

โอกาสในการดูแล

ลูกค้าในอนาคต

ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตกลุ่มนี้ 6-8 ครั้งจึงน่าจะทำให้เกิดการขายได้

การต่อยอดพัฒนา

ได้นำข้อมูลการตอบรับจากลูกค้า กลับมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการ และ คุณภาพสินค้าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง